ZavodOverNet

logo

Projekti

Izid knjižice Bolezen me je naučila življenja

Izid knjižice Bolezen me je naučila življenja – Iskreno pričevanje moškega, ki je prebolel težko bolezen – mielodisplastični sindrom: 20. januar 2016 Opis in namen: Bolezen in z njo povezane zdravstvene težave s seboj prinesejo dvome in strahove. Odpirajo številna vprašanja in človek se, brez odgovorov na njih, počuti nemočen. Ta knjižica je namenjena vsem  [ … ]

Izid knjige 15. let delovanja Med.Over.Net

Opis: Ob 15. letnici obstoja portala izdajamo knjižico kot pregled prvih 15 let delovanja portala Med.Over.Net in predstavitev vizije delovanja za naprej. V njej so po posameznih letih zajeti najpomembnejši dogodki z opisom in prikazom fotografij. V njej so predstavljene ključne prelomnice, zanimivi dogodki, anekdote, nekaj statističnih podatkov in vizija razvoja. Knjižica obsega 80 strani,  [ … ]

Dogodek ob 15. letnici delovanja portala Med.Over.Net in 10. obletnici ustanovitve Zavoda Med.Over.Net

Opis: Ob 15. letnici delovanja portala Med.Over.Net in 10. obletnici ustanovitve Zavoda Med.Over.Net pripravljamo prireditev s pregledom razvoja portala, predstavitvijo knjige ob tem jubilejnem dogodku, pomenu razvoja spletnih zdravstvenih nasvetov, podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim moderatorjem in predstavitvijo smernic delovanja za v prihodnje. Namen in cilj: Proslaviti 15. let delovanja v družbi izbranih ljudi, ki so  [ … ]

Video vsebine in strokovni prispevki 2016

Opis in namen: Video zapis je oblika, ki je med ljudmi priljubljena, še posebno med mladimi. V ta namen Zavod pripravlja vsebine, ki so aktualne in zanimive za širše skupine ali pa so pereče in je na njih potrebno opozoriti. Dotikamo se tudi tabu tematik, o katerih se v medijih pogosto ne spregovori. Video vsebine  [ … ]

Imenik zdravstvenih storitev

Opis in namen: V letu 2015 je bil začet projekt, ki uporabnikom portala Med.Over.Net omogoča enostavnejši izbor med ponudniki zdravstvenih storitev in jim v času, ko so čakalne dobe vse daljše, zahteve po kakovosti pa vse višje, omogoča pregled med ponudniki po vsej Sloveniji. V letošnjem letu projekt dopolnjujemo z informacijami in pripravljamo promocijo med  [ … ]

Pobuda 40 dni brez alkohola: 10. februar – 26. marec 2016

Opis: Pobuda 40 dni brez alkohola poteka že polnih deset let, opozarja na negativne učinke alkohola in vabi ljudi k sodelovanju, a.) da en dan, b.) na eni prireditvi ali c.) v času trajanja akcije, ne uživajo in/ali ne strežejo alkohola. Ima močno podporo in ugled v laični in strokovni javnosti. Več podrobnosti o projektu  [ … ]

Mesec aktivnosti za zdravje: 7. april do 14. maj 2016

Opis: »Zdrav človek ima 1000 želja, bolan pa le eno samo….« Zakaj bi čakali in odlagali odgovornost skrbi za svoje zdravje na čas, ki ga morda nikoli ne bomo imeli in na ljudi, ki nam tega ne bodo mogli zagotoviti? Danes je pravi trenutek za nov začetek. Projekt združuje ljudi, ki se zavedajo vrednote življenja,  [ … ]

Svetovni dan prve pomoči: 11. september 2016

Opis: »Prva pomoč rešuje življenja«. Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno pomembno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembnejše ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem morda rešimo celo življenje. Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov lahko človeku reši življenje ali omili posledice. Znanje za  [ … ]

Mesec boja proti raku dojk: 1. – 31. oktober 2016

Opis: Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu. V mesecu oktobru po številnih državah sveta tečejo različne akcije ozaveščanja, katerih skupni namen je opozoriti na bolezen, pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja ter ne nazadnje podpora vsem tistim, ki se jih je bolezen že dotaknila. Namen in  [ … ]

Mesec boja proti raku prostate: 1. – 30. november 2016

  Opis: Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije za njim zboli vsak 6. moški. V Sloveniji je to 3. najpogostejši rak in 6. najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri moških. Vsako leto na novo zboli več kot 500 moških. Če se odkrije dovolj zgodaj in če je omejen samo na prostato, je delež ozdravljenih zelo velik,  [ … ]