O nas

Zavod Med.Over.Net je:

 • pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • ustanovilo jo je podjetje Styria Media si, založniško podjetje, d.o.o.,
 • nepridobitna,
 • neprofitna,
 • neodvisna od drugih subjektov in
 • ne-politična stranka in ne-cerkvena organizacija.  

Poslanstvo

Zavod Med.Over.Net s poslanstvom ozaveščanja o zdravem načinu življenja, spodbujanja odklonilne drže do slabih navad ter povezovanja laične javnosti, strokovnjakov in organizacij za dvig kakovosti življenja na področju zdravja in sociale, deluje že 23 let.
Program zavoda predstavlja stičišče z zdravjem povezanih informacij in ljudi, ki iščejo informacije zase ali za svojega bližnjega. Prepleta in izkorišča sinergijo med objavljanjem kredibilnih in strokovnih zdravstvenih vsebin (članki, intervjuji, video vsebine) ter dialogom med strokovno in laično javnostjo (forumske skupnosti). Predstavlja edinstven in inovativen pristop komuniciranja na področju zdravja, še posebno o tematikah, ki so za ljudi boleče, tabu in o njih težko spregovorijo z zdravnikom, ali pa do zdravnika ne morejo priti (dovolj hitro).
Svoj program in aktivnosti izvaja na največjem strokovnem portalu v Sloveniji, Med.Over.Net, na različnih medijskih platformah (partnerski spletni mediji in družbena omrežja), po društvih, bolnišnicah in lokalnih skupnostih.
Program zagotavlja tematske podporne skupnosti, ki dajejo prostor osebnim zgodbam in izkušnjam uporabnikov glede njihovih zdravstvenih stanj, simptomov, načinov zdravljenja in soočanja z osebnimi stiskami.
Osnovni program se izvaja preko celega leta, ima pa v določenih časovnih obdobjih poudarke na posameznih tematskih sklopih, npr. zasvojenost za alkoholom, žensko zdravje, preventiva pred kožnimi raki, krvni raki, rak dojk, duševno zdravje, samomori, nasilje v družini …

Cilji in namen programov

Zavod zagotavlja ljudem informacije glede (bolj) zdravega načina življenja in ima s tem pomembno vlogo pri spodbujanju dobrega zdravja in blaginje posameznikov ter skupnosti.

S svojim delovanjem pomembno vpliva na:

 • Izboljšanje zdravja posameznikov: Zavod z svojimi aktivnostmi spodbuja zdrave življenjske navade, kar vodi do izboljšanja fizičnega in psihičnega zdravja posameznikov. S tem se zmanjšuje tveganje za kronične bolezni, izboljšuje kakovost življenja, podaljšuje čas aktivne življenjske dobe,…
 • Preventivno delovanje: Svetovanje o bolj zdravem načinu življenja poudarja preventivne ukrepe, ki zmanjšujejo tveganje za različne bolezni in boljše obvladovanje že pridobljenih bolezni in bolezenski stanj. To vključuje spodbujanje uravnotežene prehrane, telesne aktivnosti, rednih zdravniških pregledov, presejalnih programov in drugih preventivnih ukrepov ter ostalo.
 • Izobraževanje in ozaveščanje: Zavod z svojimi aktivnostmi ter ozaveščanjem pomaga izobraževati ljudi o pomenu zdravega načina življenja. S tem dviga ozaveščenost o pomenu zdrave prehrane, telesne aktivnosti, spanja in počitka, pomena ravnotežja, duševnem zdravju in drugih ključnih vidikih dobrega počutja.
 • Podpora pri spremembah življenjskega sloga: Zavod nudi posameznikom strokovno podporo, smernice in motive pri uvajanju pozitivnih sprememb v njihov življenjski slog. To vključuje načrtovanje vodenja bolezni, prehrane, vadbenih programov in drugih korakov k bolj zdravemu življenju.
 • Zmanjševanje zdravstvenih stroškov: Zdrav življenjski slog lahko zmanjša breme na zdravstvenem sistemu, saj zmanjšuje število bolniških dni, zmanjšuje potrebo po zdravilih in zmanjšuje stroške zdravljenja pri kroničnih boleznih. Poleg tega skrajšuje čakalne dobe in število obiskov pri zdravniku. Bolezni so bolje nadzorovane, vodene, pri bolnikih prihaja do manj zapletov in svojci bolje razumejo potrebe bolnika.
 • Povezovanje s strokovnjaki: Zavod omogoča dostop do strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva, prehrane, telesne vadbe, psihologije in drugih relevantnih strok, ki lahko nudijo prilagojene nasvete glede varovanja zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Zavod igra ključno vlogo pri ustvarjanju ozaveščenosti, nudenju podpore in spodbujanju pozitivnih sprememb v življenjskem slogu posameznikov ter na področju zdravstvenega varstva in s tem prispeva k celostnemu boljšemu zdravju skupnosti.

S programom Zavod uresničuje poslanstvo delati dobro za ljudi, z dejavnostmi pa pomaga uveljavljati paradigme zdravega načina življenja.

Namen programa so:

 • promocija zdravja in zdravih navad,
 • ozaveščanje o preventivnih ukrepih,
 • svetovanje in pomoč ljudem, ki so že zboleli,
 • podpora svojcem bolnikov, ki trpijo zaradi različnih bolezni,
 • dvig kakovosti življenja bolnikov in njihovih svojcev.

Cilji programa so:

 • Nemoten dostop do nasvetov vsem uporabnikom.
 • Brezplačni odgovori strokovnjakov na portalu Med.Over.Net.
 • Kredibilne, strokovne in relevantne vsebine (članki, intervjuji, javne debate, video vsebine…).
 • Medijska podpora dobrodelnim organizacijam in društvom bolnikov za ozaveščanje javnosti.
 • Sodelovanje pri izvajanju družbeno odgovornih in pomembnih projektov.

Sodelavci

Programe načrtujejo, izvajajo in nadzorujejo naslednji subjekti:

 • Odgovorna oseba programa: Tomaž Oplotnik, direktor (skrbi za izvajanje programa).
 • Strokovni vodja programa: Andreja Verovšek, (koordinacija in pomoč direktorju).
 • Strokovni svet: Kristina Modic (predstavnica bolnikov), Sašo Rebolj (zdravnik družinske medicine) in Uroš Drčić (psihoterapevt) (načrtovanje in potrjevanje programa, strokovni in tehnični nadzor, svetovanje).
 • Svet zavoda: Andrej Latin (predstavnik ustanovitelja), Matej Košir (urednik) in Tomaž Oplotnik (direktor) (potrjevanje in nadzor izvajanja programa).
 • Sodelujoče podporne organizacije in moderatorji: Seznam-sodelujocih-organizacij-in-strokovnjakov.pdf

Poslovna poročila

 • Letno poslovno poročilo za leto 2023
 • Letno poslovno poročilo za leto 2022
 • Letna bilanca Zavod MON 2023
 • Letna bilanca Zavod MON 2022