Opis programov za leto 2024 in 2025

Programe in dejavnosti pripravljamo na pobudo uporabnikov portala, bolnikov, predstavnikov društev, strokovnjakov ter na  podlagi lastnih opažanj družbenega dogajanja.

V partnerskem sodelovanju z drugimi organizacijami (NVO, javni zavodi) pomagamo varovati interese nemočnih, manj izobraženih, slabše funkcionalno pismenih, odrinjenih in ranljivih skupin.

Delujemo na dveh področjih:

  1. Moderatorji – strokovnjaki podajajo strokovne in neodvisne informacije na 100 različnih strokovnih forumih (Med.Over.Net).
  2. Načrtujemo, razvijamo  in izvajamo različne osveščevalne projekte na podlagi lastne ali zunanje pobude na teme, ki so v slovenskem prostoru spregledane, tabuizirane ali zaradi aktualnosti potrebujejo posebno pozornost

Delovanje forumov

Med.Over.Net vodi uredniška ekipa pod vodenjem urednika in skrbnika za forume. Ekipa deluje usklajeno in medsebojno prepleta dnevne uredniške članke (praviloma 2 dnevno), ki se objavljajo na vstopni strani https://med.over.net in odgovori strokovnjakov, ki jih podajajo na forumih dostopnih na strani https://med.over.net/forum (približno 68 na dan).

Sistem forumov je organiziran na tri glavna tematska področja:

  1. Duševno zdravje in odnosi (24),
  2. Zdravje (60) in
  3. Življenjski slog (15).

Vsako področje je razdeljeno v tematska pod področja in mape. Na voljo je 100 različnih strokovnih forumih.

Forumi prispevajo k dvigovanju ozaveščenosti o zdravju, boleznih, zdravilih, samozaščitnih ukrepih, vplivu stresa, pomenu gibanja in spanja, dobrim medosebnih odnosih, kakovostnem prostem času, pomenu prehrane in varovalnih živil in osebnih pravicah, informira kako ravnati pri določenih bolezenskih težavah, kako in kje poiskati pomoč za svoje težave, motivira uporabnike pri iskanju novih poti do zdravja, prevzemanju bolj zdravih navad življenjskega stila in promovira bolj kakovosten in zdrav načina življenja, kljub bolezni in stiski, s katero se uporabnik ali njegova družina sooča.

Na forumih odgovarja približno 100 aktivnih moderatorjev (trenutni seznam je v prilogi).

Predstavitev osveščevalnih akcij in kampanj v letu 2024 in 2025

V letih 2024 in 2025 pripravljamo naslednje projekte, programe in osveščevalne akcije, ki pa jih bomo tekom leta 2024 še dopolnili in razširili:

40 dni brez alkohola

Termin: 14. februar do 30. marec 2024, 4. marec do 19. april 2025
Opis: Vsako leto se v postnem času začne preventivna akcija 40 dni brez alkohola, ki predstavlja dejanje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi posledic alkohola zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola. V Sloveniji je to vsaka četrta družina, saj je alkohol najbolj razširjena droga. V družbi kljub temu, da poznamo nepregledno število škodljivih in nepopravljivih posledic, še vedno prevladuje preveč strpen odnos do pitja alkohola in opijanja. Pobuda 40 dni brez alkohola, ki jo bomo izvajali dvajsetič, ni namenjena samo tistim, ki imajo težave, ampak tudi tistim, ki pijemo redko in zmerno, da z izkazano odpovedjo sporočimo okolici, da je alkohola na skupnih dogodkih, v naših skupnosti in družinah preveč. Sodelovanje v akciji bo priložnost, ko samemu sebi in svojim bližnjim dokažemo, da je življenje brez alkohola lepše, bolj pristno, toplejše in bolj osrečujoče. Akcija bo tudi točka preverjanja, ko ugotovimo, da se ni tako enostavno odpovedati in da bi za vztrajanje potrebovali pomoč.

Žensko zdravje

Termin: 1. do 31. oktober 2025, 1. do 31. marec in 1. do 31. oktober 2025
Opis: Ženske so pogosto prve, ki skrbijo za blaginjo drugih. Pri tem običajno pozabijo nase. Zato je naša prednostna naloga, da jim v marcu namenimo posebno pozornost. Celostno se bomo posvetili ženskemu zdravju v vseh življenjskih obdobjih. Raziskali in osvetlili bomo številne vidike, ki vplivajo na zdravje žensk. Naš cilj je zagotoviti prave informacije, praktične nasvete in mesto za izmenjavo izkušenj, ki bodo ženskam pomagali bolje razumeti svoje zdravstvene potrebe ter jih spodbudili, da bodo bolje poskrbele zase. Raziskovali in osvetlili bomo različne vidike ženskega zdravja, kot so občasni simptomi in bolj poglobljene akutne in kronične bolezni. Pri tem pa se ne bomo omejili le na telesno zdravje, ampak bomo poudarjali tudi pomembnost uravnoteženega duševnega počutja. Posebno pozornost bomo namenili tudi vprašanjem, ki se nanašajo na negovanje odnosov, saj menimo, da je socialna podpora ključnega pomena za celostno dobro počutje. Projekt bo ženskam pomagal bolje razumeti svoje (zdravstvene) potrebe in da jih bo spodbudil, da bodo bolje poskrbele zase.

Harmonija

Termin: 7. april do 30. april 2024. 7. april do 30. april 2025
Opis: Vsak tretji prebivalec Slovenije ima težave pri upravljanju stresa, motnje spanja in koncentracije. Meditacija je znanstveno dokazana tehnika, ki znižuje stres, sprošča glavo in telo, vpliva na pozitivna čustvena stanja, koncentracijo in spomin, deluje proti bolečinsko ter pomaga pri nespečnosti. V ta namen je Med.Over.Net ustvarja podkast Harmonija Med.Over.Net, ki ponuja brezplačne meditacije za različne potrebe, demografske skupine in priložnosti. Meditacije so ustvarjene in prilagojene tudi tistim, ki izkušenj z meditacijo še nimajo kot bolj izkušenim in tudi družinam z otroki. Knjižnico meditacij bomo obogatili z novi strokovnjaki in temami, da bo lahko vsak našel tistega, ki ustreza njegovim potrebam, izboljšuje kakovost življenja in krepi duševno zdravje.

Brezskrbno v poletje (dermatologija, zaščita kože)

Termin: 15. maj do 31. julij 2024, 15. maj do 31. julij 2025
Opis: Poletje prinaša težko pričakovane proste dni, potovanja, brezskrbni počitek ter uživanje. A poletno vzdušje lahko hitro zagrenijo zdravstveni in drugačni izzivi. Na srečo se lahko nanje lahko v veliki meri pripravimo ali jih preprečimo. Zato želimo bralce opremiti z informacijami in nasveti, da bo njihovo poletje varno, zdravo in sproščeno. S preprostimi nasveti, poglobljenimi članki in intervjuji s strokovnjaki bomo poskrbeli, da bodo naši bralci opremljeni s pravimi informacijami o skrbi za telo poleti, vlogi prehrane, nevarnostih popularnih diet, varovanju pred soncem, zaščiti oči, hidraciji, kožnih boleznih, pripravi na potovanja, prvi pomoči na počitnicah, varni spolnosti, poletnih okužbah, zastrupitvah, varnosti na poti, cepljenjih idr.

Spregovorimo o nekemičnih zasvojenostih

Termin: 1. november do 30. november 2024, 1. november do 30. november 2025
Opis: Breme zasvojenosti v družbi ne predstavljajo le zloraba drog in prekomerno pitje alkohola, ampak tudi nekemične zasvojenosti, kot so prekomerna uporaba interneta, trgovanje s kriptovalutami, igranje iger na srečo, spletne igre, stave, zasvojenost s spolnostjo idr. Čeprav imajo te oblike vedenja na človeka na videz manj škodljive učinke, pa imajo izjemno negativen vpliv na ravni družbe ter terjajo visok davek. Pasti teh oblik zasvojenosti se pogosto ne zavedamo, ker so tako tesno prepletene s sodobnim načinom življenja. Pokažejo se, ko je (pre)pozno. Zato bomo začeli s projektom Spregovorimo o nekemičnih zasvojenostih, ki bo namenjen ozaveščanju ljudi o tovrstnih oblikah zasvojenosti in bo skozi različne vsebine poskušal pomagati pri preprečevanju nastanka negativnega kroga zasvojenosti. S tem želimo pomagati zmanjšati tveganja za razvoj duševnih motenj (npr. depresije, anksioznosti), ki lahko nastanejo kot posledica zasvojenosti, preprečevati krhanje trdnih in dobrih medsebojnih odnosov, preprečevati upad zmožnosti vključevanja v družbo in drugih težav ter bolečin, ki so neposredno ali posredno posledica zasvojenosti.

Mednarodni dan solidarnosti z vsemi, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega

Termin: 10. oktober do 16. november 2024, 10. oktober do 16. november 2025
Opis: Samomor je pereč svetovni družbeni problem in vsako tretjo soboto v novembru, v mnogih državah sveta pod okriljem Ameriške fundacije za preprečevanje samomora (American Foundation for Suicide Prevention) potekajo številne aktivnosti kot izraz sočutja in solidarnosti do vseh, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega (International Survivors of Suicide Loss Day ali krajše Survivor Day). Tudi v Sloveniji ga obeležujemo od leta 2017. Pozivamo k solidarnosti in povečanju zavedanja o vplivu travmatične izgube bližnjega zaradi samomora na življenje bližnjih. V Sloveniji sta v letu 2022 zaradi samomora umrli 402 osebi, kar pomeni, da je vsak dan več kot ena slovenska družina izgubila svojca. Mednarodne raziskave in klinična praksa kažejo, da vsak umrli za seboj pusti 6 žalujočih. To pomeni 2.500 žrtev, ki imajo posebno izkušnjo, ki zahteva dobro razumevanje okolice, da lahko podpre tiste najbolj prizadete. Za proces okrevanja, da lahko žalujoči travmatično izkušnjo predelajo in integrirajo v svojo življenjsko zgodbo ter razrešijo njen vpliv na sedanjost in življenje v prihodnosti, so potrebni čas, primerna strokovna podpora in vodenje ter veliko sočutja. Pomoči je premalo in podporna gradiva nujno potrebujemo. Pripravili bomo nagovor javnosti, video intervju z Anjo, ki je zaradi samomora izgubila oba starša in brata (zadnjega pred pol leta), video intervju s strokovnjaki, ki pomagajo žalujočim in distribuciji podpornega gradiva.

Ljubljana, 26. 03. 2024