ZavodOverNet

logo

HealtOnline – Mednarodna znanstvena konferenca: 27. januar 2017

Vloga bodočih strokovnjakov v zdravstvu že danes presega nudenje zgolj informacij, saj so posamezniku dostopne v priročnih pametnih telefonih. Vprašanje za prihodnosti je, kako lahko stroka podpira posameznika na načrtovani poti spremembe lastnega vedenja in življenjskega sloga. To novo vlogo je treba vgraditi v izobraževalni sistem bodočih strokovnjakov v zdravstvu.

V okviru te konference želimo predvsem proučiti vplive sodobne tehnologije na spreminjanje vedenja ljudi pri iskanju poti za dosego boljšega zdravja in druge psihosocialne dejavnike, ki so pomembni za delovanje zdravstvenih strokovnjakov ob stiku s pacientom v zdravstveni instituciji ali v virtualnem okolju.

Namen in cilji:

  • Združiti strokovnjake in opozoriti na pomembnost proučevanja bivanja uporabnikov zdravstvenih storitev v virtualnem svetu in kako se ob tem spreminjamo,
  • Opozoriti družbo in izobraževalne institucije na področju zdravstva na pomen dviga digitalne (zdravstvene) pismenosti strokovnjakov v zdravstvu in uporabnikov,
  • Ob podpori sponzorjev in z zbranimi kotizacijami udeležencev opremiti dve učilnici s sodobnimi 35 računalniškimi enotami. To bo prvi korak, da študenti 8 različnih študijskih smeri na področju zdravstva spoznavajo sodobno računalniško opremo in se urijo v obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev v virtualnem okolju.

Partnerji:

Zavod Med.Over.Net v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto, državnimi inštitucijami, raziskovalnimi ustanovami in gospodarskimi družbami.

Promocija in medijska podpora:

Obveščanje po strokovnih kanalih, spletna stran http://healthonline.si in družabna omrežja.

Poročilo z dogodka >