Svetovni dan prve pomoči: 11. september 2016

prva_pomoc

Opis:

»Prva pomoč rešuje življenja«.
Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno pomembno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembnejše ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in sočloveku s tem morda rešimo celo življenje.
Zgolj nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov lahko človeku reši življenje ali omili posledice. Znanje za ravnanje se skriva v izobraževanju in v praktičnem delu, zato si številne organizacije prizadevajo in vabijo, da obiščemo tečaje prve pomoči, ki so organizirani in potekajo v skladu z veljavno medicinsko doktrino ter so primerljivi s svetovnimi smernicami.

Namen in cilji:

Opozoriti na poznavanja prve pomoči, ponuditi online vsebine za poznavanje različnih ravnanj in napotkov, kako ravnati ob nesrečah in predstaviti organizacije, ki nudijo izobraževanja za prvo pomoč.

Partnerji:

Zavod Med.Over.Net, Rdeči križ Slovenije, študenti Medicinske in Zdravstvene fakultete, Društvo za srce, posamezni strokovnjaki, predstavniki društev in druge sodelujoče organizacije.

Sponzorstvo:

Sponzor podpre izvedbo projekta na vseh ravneh, aktivno sodeluje pri potrjevanju planov, aktivnosti in dogodkov, se z logotipom in pojavnostjo podjetja pojavlja na vseh vsebinah in dogodkih. Je aktivni partner projekta.